CAFE PANTOPIA
SCENARIER
BAGGRUND
KONCEPT
TEKNOLOGI
OM PROJEKTET
REFERENCER
KONTAKT
PRESSE


Projektet er overordnet inddelt i tre faser: Et forprojekt som er afsluttet med en rapport, en igangværende pilotfase, der involverer en række tekniske og sociale tests og dertil kommer det endelige projekt, der vil søge at opfylde de visioner de to første faser frembringer.

Opdateret 28. JULI 2011
FASEINDDELING
1.Forprojekt kørte fra sommer 2008 til sommer 2009 med formål at undersøge, udvikle og præsentere idéen, dels her på hjemmesiden, og dels som en afsluttende mere omfattende rapport med blandt andet en implementerbar pilotfaseplan.
2.Pilotprojekt forholder sig til de anvisninger forprojektet lagde op til. Pilotfasen indeholder en række tekniske tests og prøveopstillinger. Forventes afsluttet primo 2011.
3. Projekt, her gennemføres det samlede projekt.
OM REDAKTIONEN
Redaktion og styregruppe består af tre personer, to er bosiddende i København og en på Færøerne. Redaktionen udarbejder rapport, og styrer driften af det samlede projektforløb.
KONSULENTER OG INTERESSENTER
Aftale er lavet med en række personer om at fungere som konsulenter for projektets forskellige undersøgelsesområder. Kontakten til disse, samt til andre interessenter foregår både enkeltvis, i grupper, workshops, under interviews og i udveksling af feedback.

AKTIVITETER I PILOTFASEN
Foruden udvikling af en mockup af delebordet i fuld størrelse er vi pt igang med at skabe en animation og tegne planer for hvordan cafeen kunne komme til at se ud. Derudover vil vi indrette to containere som to mini-cafeer, så det er muligt for os at præsentere projektet i en forholdsvis lille og mobil skala. For interesserede brugere vil det være muligt at leje disse containere til særlige tværatlantiske begivenheder.