CAFE PANTOPIA
SCENARIER
BAGGRUND
KONCEPT
TEKNOLOGI
OM PROJEKTET
REFERENCER
KONTAKT
PRESSE


Den grundlæggende forskel på Cafe Pantopia og andre cafeer, er den kreative brug af internet-teknologi. Gennem internetforbindelser kobles installationer, der muliggør flervejsforbindelser af levende billeder, lyd og andre former for data.

Opdateret 28. JULI 2011
INTERNET OPKOBLING
Cafeerne minder – set ud fra et internet perspektiv - om mindre virksomheder forbundet med filialer. Det særlige ved Pantopia er udbredt brug af data ’streaming’, hvorfor stabilitet og kontinuitet af dataforbindelsen er væsentlig.
Desuden er det karakteristisk at der uploades samme mængde data som der downloades, hvorfor internetforbindelsen skal være symmetrisk.
CAFEENS INSTALLATIONER
Cafeens installationer sætter softwareteknologier, der er velkendte i dag, ind i en ny, samlet kontekst. Det gælder teknologier til video-, lyd- og tekst-transmission, såsom fx Skype, IP-telefoni, Messanger og enkle online multiplayer spil.
Hertil kommer hardware-installationer baseret på almindelige PC’er med skærme eller projektorer. Tastatur og mus være udskiftet med enkle betjeningsformer, der kan holde til at være på en cafe.

TELEKONFERENCE
Pantopia skal tilbyde professionelt telekonferencesystem i et separat rum, som kan bookes af firmaer, institutioner og private. Der er flere systemer på markedet som kan skabe videoforbindelser i den kvalitet vi kender fra TV (HDTV).
Det er ikke kun computerudstyr der udgør kvalitets-forskellen, men også kamera, mikrofoner og lyssætning. Desuden er selve den fysiske indretning med til at danne ramme og sammenhæng i mellem de adskilte cafeer.