CAFE PANTOPIA
SCENARIER
BAGGRUND
KONCEPT
TEKNOLOGI
OM PROJEKTET
REFERENCER
KONTAKT
PRESSE


Projektet er vokset frem ud fra personlige ønsker og behov, der relaterer sig til det at have relationer på tværs af det nordatlantiske. Pantopia er således blevet et sted, hvor fire nordiske hovedstader - via teknologi - for en stund kan ”smelte sammen” og forbinde cafegæster på trods af afstand.

Opdateret 28. JULI 2011
PROJEKTETS BEGYNDELSE
Projektet er initieret af Brynhild Næs Petersen, som gennem ti år har skiftet mellem at bo på Færøerne, studere i Danmark, være i praktik i Grønland og med arbejdsopgaver i Island. I kraft af venskaber, relationer og samarbejder på tværs af Atlanten er det personlige ønske om at skabe en cafe som Pantopia vokset frem.
BEHOV
Mange færinger, islændinge og grønlændere tager til København for at studere eller for at arbejde i en årrække. Der er tale om en massiv og konstant vandring af folk fra forholdsvis afgrænsede steder i Vestnorden til især ét ”afgrænset” sted længere sydpå - København. Typisk for disse ”vandrere” er, at deres ophold ofte er længerevarende og i mange tilfælde permanent. Opholdene er med til at skabe utallige forbindelser på tværs af landene, både på det private, arbejdsmæssige og professionelle plan.
UNDERSØGELSE
I 2007-8 foretog den Nordatlantiske gruppe i Folketinget en omfattende undersøgelse af hvorfor færinger vælger at bosætte sig i Danmark.

Undersøgelsen viser, at omkring 22.000 personer med biologisk tilknytning til Færøerne bor i Danmark, hvoraf ca. 8000 bor i København.
Overordnet viste undersøgelsen, at det især er kontakt til venner og familie og naturen der savnes ved Færøerne, og at det er faglige og arbejdsmæssige udfordringer, bedre sociale forhold, samt stiftet familie i Danmark, der er årsag til, at de bliver boende. En lignende undersøgelse er lavet om grønlændere i Danmark.